(ویدئو) عکاسی که شاهد تغییرات شرایط آب و هوایی شهرش است
2023/11/24 12:00:28

«وانگ روچون» سالمندی از شهر شی جیاجوانگ عادت عجیبی دارد. او از سال 2014 شروع به عکاسی از آسمان کرد و از طریق آن وضعیت هوا را یادداشت می کرد. این عادت روزانه او به مدت ده سال حفظ شده است و در تمام این سال ها شاهد تغییر وضعیت کیفیت هوای شهر از آلودگی تا آسمان آبی بوده است. پشت این تغییر بزرگ، تلاش ده ساله سرسختانه چین برای پیشگیری و کنترل آلودگی از سال 2013، نهفته است.


  • 2023/11/24 12:00:28
  • GMT+08:00
  • /