(ویدئو) اپرای پکن در فضای مجازی
2023/11/23 15:29:50

اپرای پکن یک هنر سنتی منحصر به فرد چین است. اگر بخواهید واقعا از آن لذت ببرید، باید به سالن تئاتر بروید. اما با فناوری واقعیت مجازی (VR)، می توانید اپرای پکن را خارج از سالن تئاتر هم تجربه کنید. این دقیقا همان کاریست که نیک میچل انجام می دهد. او که 15 سال در چین زندگی کرده است، تلاش می کند این امکان را تحقق بخشد. او می گوید: «کاری که ما اکنون انجام می دهیم مدرن سازی اپرای پکن است. ما از فناوری های جدید استفاده می کنیم تا به این هنر باستانی جان تازه ای دهیم. در عین حال  ضمن پاسداشت و حفظ این هنر، آن را به شکل امروزی تر به اجرا می رسانیم.»

  • 2023/11/23 15:29:50
  • GMT+08:00
  • /