(ویدئو) داستان رشته فروش نیکوکار
2023/11/22 15:28:12

«چنگ یا جوآن» صاحب یک رستوران رشته فروشی در شهر شن یانگ استان لیائو نینگ چین است که در طول 21 سال گذشته بیش از 6 هزار کاسه رشته رایگان را به افراد نیازمند داده است. او می‌گوید: «برای مردمی که دور از خانه برای میعشت خانواده خود تلاش می کنند، پیش می‌آید که گاه و بیگاه با مشکلاتی روبرو شوند. کسانی که وارد رستوران من می شوند، فقط کافی است بگویند لطفا یک کاسه «رشته محبت» بدهید.من هم یک کاسه رشته رایگان برای آنها می آورم تا بخورند و سیر شوند.» او می گوید که در آینده نیز همچنان به این کار ادامه می دهد. اکنون، صاحبان رستوران‌های دیگر هم روز به روز بیشتر با تقلید از «چنگ» به این کار نیکو می‌پیوندند.

  • 2023/11/22 15:28:12
  • GMT+08:00
  • /