(ویدئو) داستان جهانی شدن گلدوزی قوم «یی» چین
2023/11/22 15:29:31

«جانگ چیونگ فن» یکی از هنرمندان برجسته شهرستان چوشیونگ استان یون نان چین است که در زمینه هنر گلدوزی فعالیت می کند. او که کارگر ساختمانی بوده، حالا در یکی از کارگاه‌های گلدوزی قوم «یی» (یکی از اقلیتهای قومی چین) کار می کند. او و سایر هنرمندان این کارگاه ابتدا فقط برای کسب درآمد بیشتر گلدوزی قوم «یی» را آغاز کردند، اما پس از آنکه آثار گلدوزی کارگاه به رویدادهای مد و لباس چین و جهان مانند هفته مد پکن، هفته مد شانگهای و هفته مد میلان نیز راه یافته اند، اکنون ارزش کار خود را بیشتر حس می کنند. آنها از این که هنر گلدوزی قوم «یی» به عنوان یکی از میراث فرهنگی ناملموس چین، از دل کوه های بلند به دنیای بیرون راه یافته و حتی در صحنه های جهانی نیز می درخشد، بسیار خوشحال هستند.

  • 2023/11/22 15:29:31
  • GMT+08:00
  • /