آغاز همایش ۵ جی+اینترنت صنعتی در وو هان
2023/11/21 11:23:42

همایش سال ۲۰۲۳ فناوری ۵ جی+ اینترنتی صنعیت چین از روز دوشنبه در شهر وو هان استان هو بی در مرکز چین گشایش یافت.

قرار است در طول این رویداد دو اجلاس موضوعی و حدود ۲۰ نشست مربوط به آنها برگزار شود. همچنین نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای نوآوری در زمینه «۵جی+ اینترنت صنعتی» برای حاضران ترتیب داده شده است.

گفتگوی یکی از غرفه داران با یک بازدیدکننده از نمایشگاه فرعی همایش ۵ جی+ اینترنت صنعتی سال ۲۰۲۳ چین در وو هان استان هو بی در مرکز چین (۲۰ نوامبر ۲۰۲۳)

بازدید مردم از نمایشگاه دستاوردهای نوآورانه همایش ۵ جی+ اینترنت صنعتی سال ۲۰۲۳ چین در شهر وو هان استان هو بی در مرکز چین (۲۰ نوامبر ۲۰۲۳)  

  • 2023/11/21 11:23:42
  • GMT+08:00
  • /