برگزاری نشست ویژه سران کشورهای بریکس درباره مساله فلسطین با حضور رئیس جمهور چین
2023/11/21 21:22:39

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین شامگاه سه شنبه 21 نوامبر به وقت پکن در نشست ویدیویی ویژه سران کشورهای بریکس درباره مساله فلسطین و اسرائیل، شرکت و سخنرانی کرد.

این نشست ساعت نه شامگاه سه شنبه به وقت پکن آغاز شد.

  • 2023/11/21 21:22:39
  • GMT+08:00
  • /