استفاده از سامانه «بی‌دوئو» چین در صنعت هوانوردی جهان
2023/11/21 10:41:39

با اعتبار یافتن رسمی آخرین نسخه پیوست 10 «کنوانسیون بین المللی هوانوردی غیرنظامی»(ایکائو)،سیستم ناوبری ماهواره ای بی‌دوئو چین رسماً به استانداردهای ایکائو پیوست و به یک سیستم ناوبری ماهواره ای مشترک برای هوانوردی غیرنظامی در جهان تبدیل شد.

به گفته یک مقام مسئول، اداره هوانوردی چین در سی و هفتمین مجمع ایکائو در سال 2010 به طور رسمی درخواست دریافت استاندارد این سازمان برای سامانه ناوبری بی‌دوئو را ارائه کرد. پس از بررسی توسط گروه تخصصی و فنی ایکائو و کمیسیون ناوبری هوایی، در نهایت با موفقیت به استانداردهای ایکائو پیوست.

این مقام مسئول چین گفت: سیستم بی‌دوئو با موفقیت تاییدیه های فنی ایکائو را دریافت کرد که توانایی کامل آن برای ارائه خدمات ناوبری در صنایع مختلف را به اثبات می رساند و برای ارتقای توسعه با کیفیت هوانوردی غیرنظامی و ایجاد یک سیستم قوی حمل و نقل اهمیت بالایی دارد.  


  • 2023/11/21 10:41:39
  • GMT+08:00
  • /