گاوبازی در روستای کوجوتانگ
2023/11/20 16:47:29

اجرای گاوبازی در روستای کوجوتانگ، استان جه جیانگ در شرق چین، هزاران تماشاگر را جذب کرد تا شاهد این سنت میراث فرهنگی ناملموس باشند. 

  • 2023/11/20 16:47:29
  • GMT+08:00
  • /