فضاپیمای باری تیان‌جو-7 ابتدای سال آینده به فضا پرتاب می شود
2023/11/20 10:02:23

دفتر مهندسی فضاپیماهای سرنشین دار چین اعلام کرد که چین در سال 2024 چهار ماموریت پرتاب فضاپیمای باری تیان‌جو-7، فضاپیمای سرنشین دار شن‌جو-18، فضاپیمای باری تیان‌جو-8 و فضاپیمای سرنشین دار شن‌جو-19 را اجرا خواهد کرد.

فضاپیمای باری تیان‌جو-7 چندی پیش به سایت پرتاب فضایی ون‌چانگ رسید و مونتاژ نهایی، آزمایش و سایر کارها طبق برنامه ریزی روی آن در حال انجام است. قرار است که در اوایل سال 2024 این فضاپیما از همین پایگاه به فضا پرتاب شود.

در حال حاضر روند مونتاژ ایستگاه فضایی چین و تجهیزات مختلف آن در وضعیت عادی و با ثابت انجام می شود. در ادامه، فضانوردان شن‌جو-17 برای انجام کارهای مربوط به نخستین تعمیر آزمایشی در خارج از ایستگاه فضایی، از کابین ایستگاه فضایی خارج خواهند شد.

  • 2023/11/20 10:02:23
  • GMT+08:00
  • /