خشک کردن خرمالو در شمال غربی چین
2023/11/19 22:02:07

کشاورزان پس از برداشت خرمالو در شهرستان فوپینگ، استان شانشی در شمال غربی چین، خرمالوهای شیرین را زیر نور آفتاب خشک می کنند. 

  • 2023/11/19 22:02:07
  • GMT+08:00
  • /