شاهدخت تایلند: ابتکار کمربند و جاده نه تنها موجب تقویت همکاری چین و تایلند شده برای به رشد اقتصاد جهانی نیز یاری کرده است
2023/11/18 11:17:44

ماها چاکری سیریندهورن شاهدخت تایلند که "نشان دوستی" چین را نیز از آن خود کرده، در 42 سال گذشته 50 بار از چین دیدار کرده است. وی کشور و مردم چین را بسیار دوست دارد و به معرفی فرهنگ چین برای مردم تایلند پرداخته است.

امسال مصادف با دهمین سالگرد ارائه ابتکار کمربند و جاده است و شاهدخت سیریندهورن در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین با اشاره به مزایا و دستآوردهای همکاری چین و تایلند در چارچوب ابتکار کمربند و جاده اعلام کرد که این ابتکار نه تنها موجب تقویت همکاری بین چین و تایلند در ابعاد مختلف شده بلکه به رشد اقتصاد جهانی نیز یاری کرده است.

  • 2023/11/18 11:17:44
  • GMT+08:00
  • /