حضور شی جین پینگ در ضیافت جو بایدن
2023/11/16 06:02:22


بعد از ظهر 15 نوامبر به وقت محلی، شی جین پینگ رییس جمهور چین در ضیافتی که جو بایدن رییس جمهور آمریکا برای وی برگزار می کند، حضور خواهد یافت.

  • 2023/11/16 06:02:22
  • GMT+08:00
  • /