گفت و گوی سی جی تی ان با رئیس اجرایی دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه
2023/11/16 02:11:18

گفت و گوی مجری سی جی تی ان با ربکا فاطیما سانتا ماریا رئیس اجرایی دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه

  • 2023/11/16 02:11:18
  • GMT+08:00
  • /