59.7 درصد از حجم کلی واردات و صادرات چین در سال 2022 با کشورهای عضو اَپک بوده است
2023/11/15 16:33:26

طبق گزارش های منتشر شده از وزارت بازرگانی چین، در سال‌های اخیر، چین با 20 اقتصاد دیگر در سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اَپک) پیوسته همکاری اقتصادی و تجاری را تعمیق بخشیده و از توانایی خود برای سازندگی اقتصاد آسیا و اقیانوس آرام بهره برده است.

در سال 2022 میلادی، حجم کلی واردات و صادرات چین با اعضای اَپک 3739 میلیارد و 80 میلیون دلار بوده است که 59.7 درصد حجم کلی واردات و صادارت چین را تشکیل داده است. از میان ده شریک تجاری بزرگ چین، هشت کشور عضو اپک هستند و در عین حال چین بزرگترین شریک تجاری 13 اقتصاد عضو اپک است.

اقتصادهای اپک شرکای همکاری های سرمایه‌گذاری مهم چین هستند. در سال 2022 میلادی، سرمایه‌گذاری کشورهای  اپک در چین 86.6 در صد از حجم کلی سرمایه‌گذاری خارجی در چین را تشکیل داده و از میان ده منبع بزرگ سرمایه‌گذاری بزرگ در چین، پنج کشور عضو اپک هستند.

منطقه اپک همچنین مقصد مهم برای حضور شرکت‌های چینی بوده است. 73.3 در صد سرمایه‌گذاری چین در کشورهای دیگر به اقتصادهای اپک اختصاص یافته است. از میان ده مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم چین، پنج کشور عضو اپک هستند.

15 اقتصاد اپک شریک تجارت آزاد چین هستند و همچنین اولویت کلیدی چین در اجرای راهبرد تقویت مناطق تجارت آزاد و گسترش شبکه تجارت آزاد و ایجاد شبکه تجارت آزاد با استاندارد بالا هستند.

همکاری بین‌المللی در چهارچوب "کمربند و جاده" که از سوی چین مطرح شده، با ایده اپک برای ترویج اتصال و ارتباطات متقابل هماهنگ است و برای توسعه اقتصاد منطقه‌ای راه را هموار کرده است.

  • 2023/11/15 16:33:26
  • GMT+08:00
  • /