انتخاب سه میراث فرهنگی کشاورزی دیگر چین در فهرست «میراث فرهنگی کشاورزی مهم جهان»
2023/11/13 16:29:47

اخیراً، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد به طور رسمی شیوه کاشت سنتی شاه بلوط در کوان‌چنگ استان هه‌بی، کاشت زنجبیل سفید در تونگ‌لینگ استان آن‌هویی و کاشت و پرورش توت فرنگی چینی شیان‌جو در استان جه‌جیانگ را به فهرست میراث فرهنگی کشاورزی مهم جهان اضافه کرد. به این ترتیب، مجموع میراث فرهنگی کشاورزی چین در این فهرست به 22 مورد افزایش یافت و از این نظر چین همچنان در رتبه اول جهان قرار دارد.

تمام این 22 میراث فرهنگی کشاورزی چین شامل مزارع برنج، علفزارها، استخرهای پرورش ماهی، مزارع پلکانی و سایر آنها نقش مهم چین  از نظر میراث فرهنگی کشاوزی و توسعه تمدن کشاورزی دیرینه چین در جهان را نشان می دهند. نام هر یک از این شیوه ها شاید تنها چند واژه بیشتر نباشد اما در پشت هر یک از آنها یک سیستم تولید کشاورزی کامل وجود دارد که با خرد بسیاری از مردم دوران باستان در کنار هم شکل گرفته اند. چین نیز همواره برای توسعه کشاورزی و تمدن زیست محیطی جهانی خرد چینی و راه حل های خود را ارائه می دهد.

  • 2023/11/13 16:29:47
  • GMT+08:00
  • /