نخست وزیر باربادوس: منتظر فرصت‌های توسعه بیشتر از طریق همکاری چین و آمریکا هستم
2023/11/12 10:11:56

در فاصله ششمین انجمن صلح پاریس، «شو چین دوو»، مجری شبکه سی جی تی ان با «میا موتلی»، نخست وزیر باربادوس مصاحبه انجام داد. موتلی از همه کشورها در جهان درخواست کرد تا با تلاش‌های مشترک کره زمین را نجات دهند و این جهان را قابل زندگی بهتر سازند. وی گفت که در انتظار است چین و آمریکا در مقابله با مسایل از جمله تغییرات اقلیمی همکاری کنند و برای کشورهای اطراف فرصت‌های توسعه بیشتری ایجاد کنند.

  • 2023/11/12 10:11:56
  • GMT+08:00
  • /