گفت و گوی معاون نخست وزیر چین و وزیر خزانه داری آمریکا
2023/11/11 10:38:20

هه لی فنگ، معاون نخست وزیر شورای دولتی و سرپرست چین در امور اقتصادی و بازرگانی چین و آمریکا، از 8 تا 12 نوامبر بنابه دعوت از ایالات متحده بازدید کرد. وی در این سفر  چندین گفت و گو با جنت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده داشت. دو طرف متعهد به اجرای اجماع مهم سران دو کشور، آماده سازی نتایج اقتصادی برای دیدار سران دو کشور در سانفرانسیسکو و بازگرداندن روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا به مسیر توسعه سالم و پایدار هستند.

دو طرف درباره روابط اقتصادی چین و آمریکا، اقتصاد کلان چین و آمریکا و جهان، مقابله با چالش های جهانی و نگرانی های متقابل تبادل نظر کردند. چین به وضوح نگرانی های خود را در مورد محدودیت های سرمایه گذاری دو طرفه بین واشنگتن و پکن، تحریم ها و سرکوب شرکت های چینی، کنترل صادرات به چین و تعرفه های اضافی بر کالاهای چین ابراز کرد و از ایالات متحده خواست که با اقدامات مشخص پاسخ دهد. گفت و گوها بین دو طرف به روش صریح، عملی، عمیق و سازنده برگزار شد.

هر دو طرف به توافق رسیدند تا ارتباطات را تقویت بخشند، به دنبال اجماع باشند، اختلافات را مدیریت کنند و از سوء تفاهم ها و تشدید تصادفی اصطکاکات جلوگیری کنند. همچنین، از تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه اقتصادی و مالی چین- آمریکا به رهبری مقامات در سطح معاون وزیر و ارائه گزارش به رهبران دو طرف استقبال می کنند.

سرپرستان امور اقتصادی و بازرگانی دو کشور توافق کردند که به طور مستقیم و منظم با یکدیگر رایزنی داشته باشند. به باور آن ها، چین و ایالات متحده به دنبال "جداسازی" اقتصادی نیستند و از توسعه مناسبات اقتصادی سالم برای ایجاد زمینه رقابت برابر برای بنگاه‌ها و کارگران دو کشور و ارتقای رفاه دو ملت استقبال می‌کنند. به منظور مقابله با چالش‌های مشترک، از جمله رشد اقتصادی، ثبات مالی و امور نظارتی، تشریک مساعی خواهند داشت. همچنین با همکاری در مورد مسائل اقتصادی مرتبط با تغییرات آب و هوایی و مسائل مربوط به بدهی در اقتصادهای کم درآمد و در حال ظهور و غیره همکاری می کنند.

معاون نخست وزیر چین همچنین با نمایندگان شرکت های چینی و آمریکایی گفت و گو کرد.


  • 2023/11/11 10:38:20
  • GMT+08:00
  • /