پرتاب موفقیت آمیز ماهواره «جونگ شینگ 6ای» چین به فضا
2023/11/10 09:45:01

روز پنجشنبه ۱۰ نوامبر چین با موفقیت یک ماهواره جدید را از پایگاه پرتاب ماهواره شی چانگ استان سی چوان در جنوب غربی کشور به فضا فرستاد.

ماهواره جونگ شینگ 6 ای (Zhongxing 6E) ساعت ۷ و ۲۳ دقیقه بامداد به وقت پکن همراه با موشک لانگ مارچ بی3 به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار تعیین شده قرار گرفت.

این پرتاب همچنین چهارصد و نود و ششمین مأموریت موشک های حامل لانگ مارچ نیز بود.


  • 2023/11/10 09:45:01
  • GMT+08:00
  • /