غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی واردات چین
2023/11/07 17:06:09

 

ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین از 5 تا 10 نوامبر در شانگهای برگزار می شود. بیش از 50 شرکت و بیشتر از 250 بازرگان ایرانی در این نمایشگاه حضور دارند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران در راس هیئت ایرانی در این نمایشگاه شرکت کرده است. به گفته مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران، مشارکت معاون اول رئیس جمهور ایران  در نمایشگاه نشان دهنده تمایل شدید دولت ایران برای تقویت روابط اقتصادی با چین است. وی به رسانه های ایرانی گفت: «یکی از کشورهای اصلی صادرات ما چین است. کشور چین با یک میلیارد و 400 میلیون جمعیت می تواند فضای صادراتی مهمی برای ایران فراهم کند، این سفر مهم است و نشان می دهد که دولت برای صادرات اهمیت ویژه ای قائل است.»


  • 2023/11/07 17:06:09
  • GMT+08:00
  • /