چهره های خندان شین جیانگ
2023/11/07 15:13:00

منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در شمال غربی چین واقع شده است. این منطقه دارای کوه های پوشیده از برف، علفزارهای وسیع، گل های رنگارنگ و میوه های شیرین است.  برخی از مردم می گویند، حداقل نیمی از زیبایی چین در شین جیانگ نهفته است!

 زیباترین های شین جیانگ را می توان در چهره شهروندان از همه اقوام ساکن در این منطقه مشاهده کرد.

  • 2023/11/07 15:13:00
  • GMT+08:00
  • /