افتتاح اولین بازی های دانش آموزان (جوانان) چین
2023/11/06 10:21:52

اولین بازی های دانش آموزان (جوانان) چین عصر یکشنبه 5 نوامبر (14 آبان) در شهر نن نینگ منطقه خودمختار جوانگ گوان شی در جنوب غربی چین گشایش یافت.

مراسم افتتاحیه این دوره بازی ها با محوریت "جوانی، همبستگی و دوستی" و تمرکز بر موضوع اصلی "رویای عصر جدید و درخشش روزهای جوانی" به سه بخش اصلی از جمله نمایش ابتدایی، آیین ورزشی و نمایش هنری تقسیم می شود.

20360 ورزشکار از سراسر چین برای مسابقه در 805 رشته کوچک، 51 رشته فرعی و 39 رشته بزرگ در این دوره بازی ها شرکت می کنند.

  • 2023/11/06 10:21:52
  • GMT+08:00
  • /