روستایی فرو رفته در مه صبحگاهی پاییز
2023/11/05 09:37:41

بخش «یی‌شیان» شهر «هوانگ‌شان» استان «آن‌هوی» (شرق چین) در صبح روزهای پاییزی در هاله‌ای از مه صبحگاهی فرو می‌رود و صحنه‌هایی شبیه یک نقاشی رنگ روغن را ایجاد می‌کند.  • 2023/11/05 09:37:41
  • GMT+08:00
  • /