چهلمین تحقیقات علمی قطب جنوب چین آغاز شد
2023/11/02 10:50:01

روز چهارشنبه 1 نوامبر 2023، چهلمین تیم تحقیقات علمی قطب جنوب چین از شانگهای حرکت کرد. این تیم متشکل از بیش از 460 نفر از بیش از 80 واحد چین است که اوایل آوریل 2024 بازخواهند گشت. 

حدود ساعت 9 و 50 دقیقه صبح چهارشنبه، کشتی‌های "شویه لونگ" و "شویه لونگ 2" از اسکله پایگاه داخلی تحقیقات علمی قطبی چین حرکت کردند. پس از ده ها روز دریانوردی به جنوب، چهلمین تیم تحقیقات علمی قطب جنوب چین به اولین محل عملیات برنامه ریزی شده خود می رسد. همزمان با حرکت دو کشتی یادشده از شانگهای، کشتی باری "تیان هویی" که وظیفه حمل و نقل مواد برای ساخت ایستگاه جدید را انجام می دهد، از جانگ جیاگانگ استان سوجو حرکت کرد. تحقیقات علمی قطب جنوب چین برای نخستین بار از سوی سه کشتی تضمین می شود.

این تحقیقات علمی یک ایستگاه تحقیقاتی علمی جدید در ساحل دریای راس (Ross Sea) ایجاد خواهد کرد که پنجمین ایستگاه تحقیقاتی چین در قطب جنوب و سومین ایستگاه تحقیقاتی دائمی چین در قطب جنوب پس از ایستگاه دیوار بزرگ و ایستگاه جونگ‌شان خواهد بود. بر اساس برنامه‌ها، اعضای تیم تحقیقات در اواسط ماه دسامبر به محل ایجاد ساخت ایستگاه جدید می‌رسند و ظرف 60 روز کار ساخت و ساز را انجام می دهند.

وانگ جه‌چائو، رئیس ایستگاه جدید دریای راس در چهلمین تحقیقات علمی قطب جنوب چین گفت: «این ایستگاه اولین ایستگاه تحقیقاتی چین رو به اقیانوس آرام است. تیم تحقیقات برای انجام نظارت و تحقیقات علمی در زمینه های شرایط جوی، محیط زیست دریایی، اکولوژی بیولوژیکی و غیره از این ایستگاه استفاده خواهد کرد.

  • 2023/11/02 10:50:01
  • GMT+08:00
  • /