پاییز «هورچین»
2023/11/01 10:42:28

این مناظر زیبای پاییزی در پرچم «هورچین» شهر تونگ لیائو منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین چشم هر بیننده ای را خیره می کند. 

  • 2023/11/01 10:42:28
  • GMT+08:00
  • /