رسانه های آمریکایی: بی توجهی به زندگی آفریقایی- آمریکایی تبارها در جامعه آمریکا ریشه دوانده است
2023/11/01 14:50:04

وب سایت روزنامه «یواس ای تودی» روز دوشنبه 30 اکتبر با انتشار مقاله ای خبر داد: امکان مرگ زنان آفریقایی-آمریکایی ناشی از بیماری های مرتبط با بارداری سه برابر این میزان در زنان سایر نژادها یا اقوام دیگر است. رقم بسیار زیاد مرگ زنان باردار آفریقایی-آمریکایی نشان دهنده تفاوت نژادی ریشه دوانده در ابعاد بهداشتی آمریکا به شمار می رود.

در این مقاله آمده است: زنان باردار آفریقایی-آمریکایی در روند زایمان تحت بی توجهی، شک و تردید و تبعیض نژادی قرار گرفته و زخم جسمی و روحی "تروما پس از زایمان" را برای آن ها باقی می گذارد.

بر اساس مطالعه اداره تحقیقات اقتصادی ملی آمریکا، حتی نرخ مرگ و میر ثروتمندترین زنان باردار آفریقایی-آمریکایی در ایالت کالیفرنیا آمریکا بالاتر از زنان قشر متوسط سفیدپوست است.

 این مقاله بر این باور است که جامعه آمریکا هنوز با عمل واقعی "برابری زایمان" فاصله زیادی دارد و حتی مداوما عقب می افتد. پس از سال 2019، گزینه های مراقبت بهداشتی برای زنان باردار از جمله زایمان در بیمارستان، خدمات زایمان در بخش زایمان و خارج از بیمارستان در بسیاری از مناطق آمریکا به اندازه بسیار زیادی کاهش یافته است. تفاوت مراقبت های بهداشتی در مجموعه مسکونی آفریقایی- آمریکایی و تیره پوستان باردیگر انعکاس تبعیض نژادی ریشه دوانده در جامعه آمریکا را نشان می دهد.


  • 2023/11/01 14:50:04
  • GMT+08:00
  • /