گفتگوی راهبردی چین و فرانسه
2023/10/31 10:00:23

 وانگ یی، عضو دفتر سیاسی  و مدیر دفتر امور خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و امانوئل بون مشاور امور خارجه  رئیس جمهور فرانسه ، 30 اکتبر در پکن بیست و چهارمین گفتگوی راهبردی چین و فرانسه را برگزار کردند. دو طرف مبادلات دوستانه و عمیقی در مورد روابط چین و فرانسه و همین طور چین و اتحادیه اروپا و مسائل بین المللی و منطقه ای داشتند و توافق کردند که با بهره گیری کامل از نقش مهم گفتگوی راهبردی میان دو کشور، توسعه روابط دو جانبه را در سطح بالا ارتقا دهند و برای مقابله با چالش های جهانی با یکدیگر همکاری کنند.

وانگ یی گفت که چین و فرانسه به عنوان کشورهای بزرگ و مستقل، باید مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند، از اجماع سران دو کشور به عنوان راهنمای اساسی پیروی کنند، به احترام متقابل، همکاری برد-برد، مبادله و یادگیری متقابل پایبند باشند و روابط مشارکتی راهبردی جامع پایدار، با سود متقابل، فراگیر و رو به جلو را بین دو کشور برقرار کنند، با توسعه مثبت روابط چین و فرانسه، هدایتگر توسعه با ثبات و بلندمدت روابط چین و اتحادیه اروپا باشند و  مشترکا همبستگی و پیشرفت جامعه بین المللی را ترویج کنند.

وانگ یی گفت که سال آینده شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و فرانسه است. چین مایل به همکاری با فرانسه برای تحکیم مداوم اعتماد متقابل سیاسی و ارتقای مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور به سطحی جدید است. چین از حضور شرکت های فرانسوی بیشتر برای سرمایه گذاری و فعالیت در چین استقبال می کند و همچنین امیدوار است که فرانسه محیط تجاری عادلانه تری را برای شرکت های چینی فراهم کند.

بون نیز گفت: فرانسه برای توسعه روابط با چین و جایگاه و نقش چین در جهان اهمیت زیادی قائل است و به اقتصاد چین اعتماد دارد و قصد مانع شدن از  توسعه چین را نخواهد داشت.

دو طرف در مورد روابط چین و اتحادیه اروپا، بحران اوکراین، درگیری فلسطین و اسرائیل، تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و موضوعات دیگر تبادل نظر کردند.

  • 2023/10/31 10:00:23
  • GMT+08:00
  • /