امضای تفاهم نامه همکاری بین رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مرکز تمدن های باستانی چین و یونان و آکادمی بین المللی المپیک
2023/10/30 10:54:45

روز شنبه 28 اکتبر به وقت محلی، رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مرکز تمدن های چین و یونان و آکادمی بین المللی المپیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد تا به همکاری در مبادلات و یادگیری متقابل بین تمدن های چین و یونان و شکوفایی روحیه المپیک یاری شود.

 میتسوتاکیس نخست وزیر یونان تعمیق همکاری بین آکادمی بین المللی المپیک و رادیو و  تلویزیون مرکزی چین و امضای توافق نامه های مربوط را تبریک گفت.

شن‌های‌شیونگ، معاون بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و رئیس رادیو و تلویزیون مرکزی چین، جداگانه  قراردادهایی را با استلیوس ویرویداکیس، رئیس شورای یونانی مرکز  تمدن های چین و یونان و ایسیدوروس کوولوس، رئیس آکادمی بین المللی المپیک امضا کرد. شیائو‌جون سفیر چین در یونان نیز در مراسم امضای قرارداد حاضر شد.

کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان و دولت یونان، از طریق یانیس وروتسیس معاون وزیر ورزش، برقراری روابط مشارکتی و همکاری جدید بین آکادمی بین المللی المپیک و رادیو و تلویزیون مرکزی چین را تبریک گفت و ضمن تقدیر از آن، برای شکوفایی ارزش و اهمیت المپیک در جامعه چین آرزو کرد.

شن‌های‌شیونگ در دیدار با استلیوس ویرویداکیس، رئیس شورای یونانی مرکز  تمدن های چین و یونان گفت که رادیو و تلویزیون مرکزی چین، ارث گذاری و ترویج فرهنگ سنتی برجسته چین و ساخت تمدن مدرن چین را رسالت مهم خود می داند و مایل است همراه با مرکز تمدن های چین و یونان، از منظرهای مختلف رسانه ای و آکادمیک، روایات مربوط به کمربند و جاده را به طور مطلوب به تصویر کشیده و درک متقابل مردم دو کشور را افزایش دهند و با بهره مندی از حکمت عمیق دو تمدن باستانی چین و یونان به ساخت جامعه با سرنوشت مشترک برای بشریت پرداخته و نیروی متمدن غنی و پایدار به آن تزریق کنند.

شن‌های‌شیونگ در دیدار با ایسیدوروس کوولوس، رئیس آکادمی بین المللی المپیک گفت که در روزهای اخیر، رادیو و تلویزیون مرکزی چین به یک سری توافقات همکاری با کمیته بین المللی المپیک و کمیته سازماندهی المپیک پاریس رسیده و به طور مداوم با استفاده از فناوری درجه یک و برجسته بین المللی در پخش و برنامه های ورزشی و فرهنگی خلاقانه و با کیفیت تلاش می کند تا مخاطبان جوان بیشتری را به فرهنگ المپیک جلب کند. امید است که رادیو و تلویزیون مرکزی و آکادمی بین المللی المپیک با استفاده از این فرصت و با ایفای برتری های خود، به ترویج انتشار گسترده روحیه المپیک و روحیه ورزش چینی و ساخت یک جامعه با سرنوشت مشترک برای بشریت کمک کنند.


  • 2023/10/30 10:54:45
  • GMT+08:00
  • /