فضاپیمای سرنشین دار «شن جو 17» با موفقیت کامل به فضا پرتاب شد
2023/10/26 16:06:01

فضاپیمای سرنشیندار«شن جوئو-17» ساعت 11 و 14 دقیقه پنج شنبه به وقت پکن با موشک حامل لانگ مارچ-2 اف 17 از مرکز پرتاب ماهواره «جیو چوان» واقع در شمال غربی چین به فضا پرتاب شد. حدود 10 دقیقه بعد این فضاپیما با موفقیت از موشک جدا شد و در مدار از پیش تعیین شده قرار گرفت. فضانوردان سرنشین آن در وضعیت خوبی بودند و پرتاب با موفقیت کامل انجام شد.

سرنشینان فضاپیمای «شن جوئو-17» جایگزین فضانوردان فضاپیمای «شن جوئو-16» می شوند که دوره ماموریت آنها رو به پایان یافتن است.

در حین کار و زندگی در ایستگاه فضایی، فضانوردان «شن جوئو-17» فعالیت ها مختلف خارج از ایستگاه فضایی و تعداد زیادی آزمایش مربوط به علوم فضایی را انجام می دهند.

  • 2023/10/26 16:06:01
  • GMT+08:00
  • /