فضاپیمای شن‌جو 17 در آستانه پرتاب به فضا
2023/10/25 10:28:34

به گفته دفتر مهندسی فضاپیمای سرنشین‌دار چین، فضاپیمای شن‌جو 17 در ساعت 11 و 14 دقیقه روز پنج شنبه 26 اکتبر به وقت پکن به فضا پرتاب می شود.

سه فضانورد به نام های تانگ هونگ‌بو، تانگ شن‌جیه و جیانگ شین‌لین در این ماموریت سرنشین‌ این فضاپیما خواهند بود. سرنشینان این فضاپیما شامل 1 فضانورد گروه دوم و دو فضانورد گروه سوم هستند که جوانترین میانگین سنی را از زمان آغاز ماموریت ساخت ایستگاه فضایی چین دارند.

فضاپیمای سرنشین‌دارشن‌جو 17، سی امین مأموریت  پرواز از زمان راه اندازی پروژه فضاپیمای سرنشین‎‌دار چین و نیز دوازدهمین ماموریت همراه با سرنشین این پروژه است. هدف اصلی از این ماموریت شامل انجام جایگزینی فضانوردان شن جو 17 با فضانوردان شن‌جو 16 در مدار و اقامت آنان در مدار برای حدود 6 ماه خواهد بود و در این مدت آزمایش‌های علمی فضایی و نصب تجهیزات کاربردی در مدار، خارج از شدن فضاپیما با تجهیزات برای انجام وظایف مختلف، نصب بخش های مختلف در خارج از فضاپیما و تعمیر و نگهداری ایستگاه فضایی را انجام خواهند داد.

  • 2023/10/25 10:28:34
  • GMT+08:00
  • /