جشنواره‌ای برای تکریم سالمندان در سراسر چین
2023/10/24 08:56:20

«جشنواره چونگ‌یانگ» که به «جشنواره نهم دوگانه» نیز مشهور است یک جشنواره سالانه برای احترام و تکریم سالمندان در سراسر چین محسوب می‌شود.

این جشنواره هر ساله در نهمین روز نهمین ماه قمره چین برگزار می‌شود که امسال با 23 اکتبر (1 آبان) مصادف شد.

  • 2023/10/24 08:56:20
  • GMT+08:00
  • /