تأکید رئیس جمهور چین بر لزوم بسیج تمام نیروها در جهت رستاخیز ملت
2023/10/24 10:05:31

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز دوشنبه بر حمایت همه جانبه از رهبری همه جانبه حزب کمونیست بر اتحادیه‌های کارگری و بسیج صدها میلیون نیروی کار در کشور برای مشارکت قوی در آرمان بزرگ ساختن یک کشور نیرومند و رستاخیز ملت تأکید کرد.

رئیس جمهور و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین ضمن بیان این سخنان در گفتگو با رهبران جدید فدراسیون اتحادیه‌های کارگری سراسر چین (ACFTU) گفت که توسعه حرکت کارگران چین تحت رهبری حزب کمونیست صورت گرفته و اتحادیه‌های کارگری نیز سازمان‌های مردمی طبقه کارگر هستند که توسط حزب رهبری می شوند.

رئیس جمهور شی همچنین بر پایبندی بر رهبری همه جانبه حزب بر اتحادیه‌های کارگری و عدم تزلزل و انحراف از این مسیر در هر زمان و شرایطی تأکید کرد.

او گفت که باید بر پایه سیاست اتکای با تمام وجود به طبقه کارگر،‌ تلاش‌های لازم برای ترغیب کارگران به مشارکت فعال در آرمان بزرگ تبدیل کردن چین به یک کشور نیرومند و رستاخیز بزرگ ملت چین در همه جبهه‌ها صورت بگیرد.     

  • 2023/10/24 10:05:31
  • GMT+08:00
  • /