زیبایی خیره کننده دیوار بزرگ چین در طبیعت پاییزی
2023/10/23 09:17:29

منظره جذاب پاییزی بخش «موتیان‌یو» دیوار بزرگ چین که در پکن قرار دارد، آنقدر چشم نواز است که گردشگران فراوانی به خود جذب کرده است.

تصاویر حاضر در تاریخ 21 اکتبر (29 مهر) توسط عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» گرفته شده است.

  • 2023/10/23 09:17:29
  • GMT+08:00
  • /