پیام تبریک رهبر چین به صد و دهمین سالگرد تاسیس انجمن دانشمندان بازگشته از غرب
2023/10/22 15:52:50

 

به مناسبت صد و دهمین سالگرد تاسیس انجمن دانشمندان بازگشته از غرب، «شی جین پینگ» دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین به نمایندگی از کمیته مرکزی حزب پیام تبریکی را به این انجمن ارسال و سلام صمیمانه خود را به دانشجویان، دانش پژوهان و کارکنان چینی خارج از کشور ابراز کرد.

شی جین پینگ در پیام یادشده با اشاره به این که انجمن دانشمندان بازگشته از غرب انجمنی مردمی، مستعد و خدمتگزار به کشور است، گفت: در 110 سال گذشته، این انجمن سهم شایانی در اتحاد دانشجویان خارج از کشور برای ارائه خدمات به وطن و مردم ایفا کرده است.

رهبر چین تاکید کرد، در دوران جدید، انجمن دانشمندان بازگشته از غرب باید با ادامه نقش خود به عنوان منبع استعدادها، اتاق فکر ایده‌ها و نیروی حیاتی برای عملی شدن دیپلماسی مردمی، به تجمیع استعدادها و اتحاد نیروهای خلاقانه برای توسعه امور ملی و حزبی بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دانشجویان و دانش پژوهان چینی در خارج از کشور با ادامه سنت میهن پرستانه خود، در ضمن خدمت به کشور، حفظ اعتماد به نفس خود و حفظ روحیه باز و جامع بودن، برای ترویج تبادلات و تحصیل متقابل بین تمدن‌های چینی و خارجی و پیشبرد امور ساخت و ساز کشور و تحقق شکوفایی ملی نقش خود را ایفا کنند.

  • 2023/10/22 15:52:50
  • GMT+08:00
  • /