جذب سرمایه های خارجی 919 میلیارد و 970 میلیون یوان توسط چین در 9 ماه اول امسال
2023/10/21 14:43:45

آمارهاییی که روز جمعه 20 اکتبر(28 مهر) توسط وزارت بازرگانی چین منتشر شده نشان می دهد که از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر امسال، 37 هزار و 814 مؤسسه دارای سرمایه خارجی جدید در چین تاسیس شده است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 32.4 در صد افزایش یافته است و 919 میلیارد و 970 میلیون یوان سرمایه خارجی را مورد استفاده کرده که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 8.4 در صد کاهش یافته است.

مسوول دفتر امور سرمایه خارجی وزارت بازرگانی چین اظهار داشت: در حال حاضر، احیای اقتصاد جهانی ضعیف است، تورم افزایش می یابد، تقاضا هم کافی نیست، سرمایه‌گذاری مستقیم فرا مرزی جهان به طور مداوم راکد است. «گزارش سرمایه‌گذاری جهان 2023» که توسط همایش تجارت و توسعه سازمان ملل منتشر شده اعلام کرد که در سال 2022 میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان 12 در صد کاهش یافت، و در امسال بازهم با فشار کاهش سنگین رو به رو است. از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر سال 2022 میلادی، سرمایه‌گذاری مورد استفاده چین بیش از 1000 میلیارد یوان شد و به 1003 میلیارد و 760 میلیون یوان رسید که در بالاترین سطح بین دوران مشابه گذشته قرار گرفته است. در شرایطی که پایه دوران مشابه سال گذشته نسبتاً بالا است، سرمایه‌گذاری در ماه ژانویه تا ماه ستپامبر سال جاری کمی کاهش یافته است اما بازهم در سطح بالای تاریخی قرار گرفته است.

آمارهایی که همانروز منتشر شده همچنین نشان می دهد که در حوزه صنایع، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت تولیدات 262 میلیارد و 410 میلیون یوان است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 2.4 در صد افزایش یافته است. در این میان، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنایع با فناوری پیشرفته در مقایسه با سال گذشته 12.8 در صد افزایش یافته است. در حوزه صنایع، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت خدمات 630 میلیارد و 230 میلیون یوان است که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 15 در صد کاهش یافته است. از  لحاظ مبدأ، سرمایه گذاری واقعی به چین توسط فرانسه، بریتانیا، کانادا، سوئیس، هلند به ترتیب 121.7 درصد، 116.9 درصد، 109.2 درصد، 76.9 درصد و 32.6 درصد افزایش یافته است.

این مسوول افزود: جذب سرمایه های خارجی توسط چین در سال جاری نیز کمبود نکته های چشمگیر نیست؛ اول این است که تعداد موسسات دارای سرمایه خارجی جدید با سرعت افزایش می یابد که نشان می دهد روند ورود سرمایه خارجی به چین کاهش نیافته و موسسات فرا مرزی بازهم برای چشم انداز سرمایه‌گذاری در چین خوش بین هستند. دوم این است که ساختار جذب سرمایه پی در پی بهبود یافته است. سوم این است که قدرت سرمایه‌گذرای برخی از اقتصادهای یشپرفته به چین افزایش یافته است.

  • 2023/10/21 14:43:45
  • GMT+08:00
  • /