استفاده از پاهای بیونیک و سگ‌های راهنمای هوشمند در حمل مشعل بازی‌های پاراآسیایی هانگ‌جو
2023/10/20 11:18:57

روز پنجشنبه 19 اکتبر، مراسم حمل مشعل چهارمین دوره بازی‌های پاراآسیایی هانگ‌جو در شهرستان "چون‌آن" از توابع هانگ‌جو، مرکز استان جه‌جیانگ در شرق چین برگزار شد. پاهای بیونیک و سگ‌های راهنمای هوشمند و سایر فناوری های جدید از جمله موارد جالبی بود که در این مراسم مشاهده شد.

سیزدهمین حمل کننده مشعل این بازی ها، یک دختر متولد دهه 90 میلادی به نام «تسای چیونگ هوی» بود که با کمک یک سگ راهنمای هوشمند حمل مشعل را با موفقیت به پایان رساند.

وی گفت: من علاوه همراه با حمل مشعل بازی های پاراآسیایی، حامل این پیام امیدبخش برای معلولان نیز بودم که می توانند برابر با دیگران در جامعه حضور داشته باشند و از فناوری های سودمند این دوران بهره ببرند و روز به روز بهتر از گذشته شوند.

«دو زو فنگ»، معاون ستاد حمل مشعل بازی‌های پاراآسیایی هانگ‌جو گفت که این اولین بار است که پاهای هوشمند بیونیک و فناوری سگ راهنمای هوشمند در حمل مشعل چنین رویدادی مورد استفاده قرار می گیرد. امیدواریم از این طریق بتوان مفهوم «تغییر زندگی با فناوری و ممکن ساختن غیرممکن‌ها» را به مردم نشان داده و زندگی معلولان ساده تر کند.

از بین 600 حمل کننده مشعل این دوره از بازی ها، 188 نفر نمایندگان جامعه معلولان هستند.

  • 2023/10/20 11:18:57
  • GMT+08:00
  • /