برداشت پنبه در شین جیانگ از دریچه دوربین
2023/10/16 09:44:10

کشاورزان در «کورلا» واقع در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ این روزها مشغول برداشت محصول پنبه خود هستند.

مزارع شین جیانگ به دلیل آب هوای مناسب بستر ایده آلی برای کشت پنبه محسوب می‌شوند.

داده‌ها نشان می‌دهند تولید پنبه چین در سال قبل 5.977 میلیون تن بوده که در مقایسه با 2021 حاکی از رشد 4.3 درصدی بود.

تصاویر حاضر 12 اکتبر (20 مهر) توسط عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در مزارع پنبه کورلا گرفته شده است.


  • 2023/10/16 09:44:10
  • GMT+08:00
  • /