راه شکوفایی | تسهیلات تجارت
2023/10/16 11:28:51

طی ده سال گذشته پس از مطرح شدن ابتکار «کمربند و جاده»، چین همراه کشورهای مشترک در ساخت و ساز این ابتکار، بر اساس "اتصال نرم" در ابعاد تعیین قوانین و نظام، به تسهیلات تجاری پراخته اند.

در ده سال گذشته، کشورهای مشترک در ساخت «کمربند و جاده» با هماهنگی در تعیین قوانین و استانداردها، توسعه قطارهای باری چین و اروپا را تسریع بخشیده و بر پایه توسعه گسترش همه جانبه سطح بالا، اولین نمایشگاه ملی با مفهوم واردات نیز به جهانیان معرفی شده است. چین همراه کشورهای مشترک در ساخت کمربند و جاده با حل مشکلات و ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری، موانع تجاری و سرمایه گذاری را کاهش و با تاسیس مناطق تجارت آزاد، در راه دستیابی به همکاری های بهتر و بزرگ تر گام محکمی بر می دارند.

  • 2023/10/16 11:28:51
  • GMT+08:00
  • /