راهی به شکوفایی| ساخت مشترک کمربند و جاده
2023/10/14 15:04:01

این یک راه تاریخی است که چینی‌ها در سال‌های متمادی در دوران باستانی ایجاد کردند که به نام «جاده ابریشم» در تاریخ جهانی شهرت یافته است.

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین در پاییز سال 2013 در قزاقستان و اندونزی به ترتیب ساخت ابتکار ساخت مشترک «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» را مطرح کرد.

ساخت مشترک «کمربند و جاده» پاسخ واضح چین به پرسش‌های عصر و جهان است و همچنین یک سکوی مهمی برای ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک به شمار می‌رود.

  • 2023/10/14 15:04:01
  • GMT+08:00
  • /