پاییز «شون که»
2023/10/14 11:39:53

با سرد شدن هوا جنگل های شهرستان شون که از توابع «های هه» در شمال شرقی استان #هایلونگجیانگ چین با رنگ های پاییزی خود صحنه های زیبایی را به نمایش گذاشته اند. 

  • 2023/10/14 11:39:53
  • GMT+08:00
  • /