تصاویر برداشت چغندر قند با ماشین آلات کشاورزی در شین‌جیانگ
2023/10/14 10:05:19

کشاورزان بخش «شین‌یوان» واقع در منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ (شمال غربی چین) این روزها مشغول برداشت چغندر قند با ماشین آلات کشاورزی هستند.

مدت‌هاست که تولید چغندر قند در بخش شین‌یوان کاملا مکانیزه شده است. هر کدام از این ماشین آلات قادر است روزانه 10 تا 13 هکتار زمین چغندر قند را درو کند.

این برداشت مکانیزه 100 تا 150 بار از برداشت دستی به وسیله کارگران کارآمدتر است.

به این صورت کشاورزان چغندر قند می‌توانند آسوده بنشینند و تکمیل کار برداشت توسط ماشین آلات را مشاهده کنند.

بخش شین‌یوان به لطف استفاده رو به رشد و گسترده از ماشین آلات کشاورزی، شاهد توسعه باکیفیت بالای کشاورزی بوده است.

  • 2023/10/14 10:05:19
  • GMT+08:00
  • /