بازدید شی جین‌پینگ از شهر جینگ‌ده‌جن و شانگ‌رائو استان جیانگ‌شی
2023/10/12 16:09:06

شی جین‌پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین چهارشنبه 11 اکتبر/19 مهر از شهر جینگ‌ده‌جن و شانگ‌رائو استان جیانگ‌شی در جنوب چین بازدید کرد.

وی به ترتیب به خیابان تاریخی و فرهنگی «تائویانگ‌لی»، شرکت صنعت هواپیمایی «چانگ‌هه» و روستاهای طبیعی «وانگ‌تسون» و «شی‌من» در بخش «چیوکو» شهرستان «وویوان» شهر «شانگ‌رائو» رفت تا درباره میراث‌گذاری و حفاظت از فرهنگ ظروف سفالین و چینی، نوآوری فناوری شرکت صنعتی، حفاظت از زیست محیط تالاب و پیشبرد رستاخیز روستایی اطلاعاتی به دست آورد.

 

 

  • 2023/10/12 16:09:06
  • GMT+08:00
  • /