بازدید شی جین پینگ از شهر جیو جیانگ استان جیانگ شی
2023/10/11 15:19:18

بعد از ظهر سه‌شنبه 10 اکتبر، شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در شهر جیو جیانگ استان جیانگ شی از بخش شهری جیوجیانگ پارک فرهنگی ملی رودخانه یانگ تسه و شعبه سینوپک جیوجیانگ بازدید کرد. وی در جریان بازدید با ساخت پارک ملی فرهنگی رودخانه یانگ تسه، احیای اکولوژیکی خط ساحلی رودخانه و  به روزرسانی و توسعه سبز شرکت‌های پتروشیمی محلی آشنا شد.

  • 2023/10/11 15:19:18
  • GMT+08:00
  • /