انتشار کتاب سفید «ابتکار کمربند و جاده: اقدامی مهم به منظور ساخت جامعه ای با سرنوشت مشترک برای بشریت» در چین
2023/10/10 11:43:32

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین صبح امروز دهم اکتبر (18 مهر) با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، کتاب سفید با عنوان «ابتکار کمربند و جاده: اقدامی مهم به منظور ساخت جامعه ای با سرنوشت مشترک برای بشریت» را منتشر کرد.

این کتاب سفید تحت هدایت ایده شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چین در عصر جدید، ضمن تشریح کامل منبع تاریخی، چشم انداز مهفومی، مسیر انجام، دستآوردهای عملی و اهمیت جهانی ابتکار کمربند و جاده، نتایج ثمربخش حاصل شده طی یک دهه پس از مطرح شدن این ابتکار را معرفی و عزم راسخ و تلاش های چین برای ترویج توسعه باکیفیت "کمربند و جاده" و همکاری با سایر کشورهای جهان برای ساخت مشترک جامعه ای با سرنوشت مشترک بشری را توضیح داده است.

این کتاب سفید از سه بخش اصلی از جمله پیشگفتار، متن اصلی و متن پایانی با حدود 28 هزار کلمه تشکیل شده و متن اصلی آن به پنج بخش اصلی شامل: پیشنهاد چین و تعلق به جهان، راه شکوفایی مشترک، پیوند همه جانبه، تزریق انرژی مثبت به صلح و توسعه جهان، آینده روشن و چشم انداز گسترده تقسیم می شود.

این کتاب سفید به 8 زبان از جمله چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و ژاپنی توسط انتشارات مردم و انتشارات زبان های خارجی چین منتشر شده و در کتابفروشی های شین هوا در سراسر کشور توزیع می شود.

  • 2023/10/10 11:43:32
  • GMT+08:00
  • /