بهبود پیش بینی بانک های بین المللی از چشم انداز رشد اقتصادی چین
2023/10/07 10:59:44

بسیاری از کارگزاری های وال استریت در طول هفته های اخیر با توجه به شاخص های ثبات‌بخش اقتصادی و تدابیر و سیاست های حمایتی تأثیرگذار، پیش بینی های خود نسبت به رشد اقتصادی سالانه چین را بهبود بخشیده اند.

«سیتی گروپ» و «جی پی مورگان» پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال 2023 را به 5 درصد افزایش دادند که مطابق با هدف گذاری خود این کشور است. این دو نهاد هر دو می گویند که کاهش سرعت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان «به پایان» خود رسیده است. 

  • 2023/10/07 10:59:44
  • GMT+08:00
  • /