مقامات سازمان ملل: «کمربند و جاده» به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک می کند
2023/10/07 11:04:49

امسال مصادف با دهمین سالگرد مطرح شدن ابتکار ساخت مشترک «کمربند و جاده» است. چند مقام سازمان ملل گفتند که ابتکار «کمربند و جاده» باعث پیشرفت کشورهای در حال توسعه شده و نیز به تحقق اهداف توسعه پایدار 2030 سازمان ملل کمک کرده است.

دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ابتکار  ساخت مشترک"کمربند و جاده" یک امر بزرگ است، من از دولت چین به دلیل دوراندیشی و رهبری خود در ترویج این امور خلاقانه قدردانی می کنم. من همچنین معتقدم که ابتکار کمربند و جاده پتانسیل زیادی در کمک و حمایت از اجرای دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل دارد.

زولیسا اوروسویچ، مدیر اجرایی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد گفت: امروز، چین به طور فعال به اشتراک گذاری و همکاری منابع گردشگری بین کشورهای مرتبط با ابتکار «کمربند و جاده» و ترویج احیای صنعت گردشگری از طریق سرمایه گذاری، همکاری فنی و آموزش و مبادلات می پردازد.

آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل گفت که ابتکار «کمربند و جاده» چین و اخیرا نیز ابتکار «توسعه جهانی» این کشور به نیازهای توسعه بسیاری از کشورها پاسخ می‌دهد و به طور گسترده مورد استقبال قرار می گیرد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشارکت در ساخت «کمربند و جاده» را فرصتی برای توسعه خود می‌دانند و از طریق این مشارکت، گزینه‌های توسعه بیشتری را نیز به دست آورده‌اند. سرمایه‌گذاری چین در توسعه بسیاری از کشورها به احیای اقتصادی کشورهای مختلف پس از همه‌گیری کرونا کمک کرده است و همچنین به تحقق اهداف توسعه پایدار 2030 سازمان ملل نیز کمک خواهد کرد.  • 2023/10/07 11:04:49
  • GMT+08:00
  • /