همنوازی هنرمندان نوازنده ساز «ژنگ» از 5 کشور آسیایی در حاشیه بازی‌های آسیایی «هانگ‌جو»
2023/10/01 15:00:48

ساز «ژنگ» (سازی شبیه قانون) یک ساز زهی سنتی چینی است که در دودمان‌های «هان» و «تانگ» از طریق جاده ابریشم به بسیاری کشورهای دنیا منتقل شده و اکنون این ساز به گونه‌های متفاوت و با ویژگی‌های بومی مختلف وجود دارد. در حاشین بازی‌های آسیایی «هانگ‌جو»، رادیو و تلویزیون مرکزی چین یک آهنگ با این ساز به نام «همدلی» ساخته و برای نخستین بار هنرمندان نوازنده سازهای «ژنگ» چینی، ژاپنی، کره‌ای، مغولی و ویتنامی را به نواختن  این موسیقی دعوت کرد که نه تنها ورزشکاران بازی‌های آسیایی مبارز در میدان بازی را تشویق نموده، بلکه خواست مشترک مردم کشورهای آسیایی برای صلح و دوستی را ترسیم کرده است.

لیوله هنرمند چینی

هنرمند ژاپنی

هنرمند کره ای

هنرمند مغولی

هنرمند ویتنامی

  • 2023/10/01 15:00:48
  • GMT+08:00
  • /