تاکید رئیس جمهوری خلق چین بر ساخت مناطق آزمایشی تجارت آزاد در سطح بالاتر
2023/09/28 09:34:42

  شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین بر تلاش ها برای ایجاد مناطق آزمایشی تجارت آزاد در سطح بالاتر تاکید کرد و خواستار پیشگامی این نوع مناطق در گشودن افق های جدید و نیز مقابله با چالش های جدی شد.

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی، این اظهارات را چندی پیش در دستورالعمل خود در مورد ترویج ساخت مناطق آزمایشی تجارت آزاد بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ده سال گذشته، مناطق آزمایشی تجارت آزاد تعداد زیادی از اقدامات اساسی و پیشگامانه را برای اصلاحات و گشایش راه اندازی کرده و به نتایج نوآورانه دست یافته است و به عنوان یک پلت فرم آزمایشی جامع برای اصلاحات و گشایش ایفای نقش کرده است.

رئیس جمهوری خلق چین خواستار جمع بندی تجربیات ساخت در ده سال گذشته و اجرای استراتژی کشور درباره تکمیل مناطق آزمایشی تجارت آزاد و تلاش ها در سطح عمیق تر و زمینه های گسترده تر شد.

شی همچنین خواستار ترویج باز بودن سیستماتیک و توسعه نوآورانه در سراسر زنجیره صنعتی شد تا مناطق آزمایشی تجارت آزاد بتوانند بهتر نقش یک منطقه الگو را ایفا کنند.  • 2023/09/28 09:34:42
  • GMT+08:00
  • /