تاکید شی جین پینگ بر مشارکت فعال در اصلاحات سازمان تجارت جهانی
2023/09/28 13:17:55

 

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تاکید کرد که به طور فعال در اصلاحات سازمان تجارت جهانی (WTO) مشارکت داشته باشند و توانایی مقابله با چالشها در جریان گشایش در سطح بالا را بهبود بخشند.

شی جین پینگ روز چهارشنبه این سخنان را در نشست مطالعه جمعی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ارائه داد.

شی خاطرنشان کرد: سازمان تجارت جهانی یک ستون مهم برای چند جانبه گرایی و صحنه ای مهم برای حاکمیت اقتصادی جهانی است. اجرای اصلاحات لازم در سازمان تجارت جهانی یک اجماع مشترک و روند کلیست.

وی خواستار آن شد كه برای مشاركت همه جانبه در اصلاحات سازمان تجارت جهانی و تعدیل قوانین بین المللی اقتصادی و تجاری تلاش شود و در عین حال ترویج اصلاحات در سطح عمیق و توسعه با کیفیت بالا با گشایش در سطح بالا صورت گیرد.

شی درخواست کرد که از اعتبار و اثربخشی سیستم معاملاتی چند جانبه که سازمان تجارت جهانی هسته آن است، دفاع کند و به طور فعال احیای عملکرد عادی مکانیسم حل اختلاف این سازمان را ترویج کند.

وی تاکید کرد که باید از تجارت آزاد و چند جانبه گرایی واقعی حمایت شود و با یک جانبه گرایی و حمایت گرایی و سیاسی بودن، مسلح بودن و گسترش بیش از حد مفاهیم امنیت کشور در مسائل اقتصادی و تجاری مخالف باشد و یک اقتصاد جهانی باز ایجاد شود.

امسال چهل و پنجمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین  است. شی جین پینگ خواهان آن شد که به شکلی فعال تر با قوانین بین المللی اقتصادی و تجاری بین المللی ارتباط برقرار کرد و با ثبات گشایش قوانین، مقررات، سیستم، مدیریت و استاندارد را گسترش داد و  یک سیستم اقتصادی جدید باز در سطح بالاتر را ایجاد کنند و ساخت مدل های جدید توسعه را تسریع بخشند.

  • 2023/09/28 13:17:55
  • GMT+08:00
  • /