مفهوم «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» چیست؟
2023/09/26 10:30:26

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که آینده بشر چه خواهد بود؟ همراه با مجری ما آناهیتا از دل تاریخ به عصر حاضر پای بگذارید و در کنار مشاهده آینده، امکان‌های بی حد و مرز پیش روی جامعه بشری با سرنوشت مشترک را کشف کنید!

  • 2023/09/26 10:30:26
  • GMT+08:00
  • /