ایران جیایو
2023/09/26 15:40:22

جلال بابایی خبرنگار ورزشی که برای پوشش خبری بازی های آسیایی در هانگ جو به سر می برد، از تشویق چینی ها گفت که بسیار به ورزشکاران ایرانی روحیه دادند. او این مهر چینی ها را ناشی از روابط خوب ایران و چین دانست! 

با ما همراه باشید!  • 2023/09/26 15:40:22
  • GMT+08:00
  • /